خرید بازدید اینستاگرام

وجه داشته باشید هنگامی که شخصی می خواهد پیج شما را فالو کند . تنها به تعداد فالوور های پیج شما توجه نمی کند. بلکه برای اینکه تصمیم بگیرد .شما را فالو کند. به تعداد لایک های شما ، میزان بازدید های پیج شما و کامنت های شما توجه می کند . به همین دلیل شما نه تنها باید به افزایش فالوور اینستاگرام خود فکر کنید .